Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.LEGIONSERWIS.PL

 

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Procedura składania zamówień i zawierania umów sprzedaży
 • Zmiana i czas realizacji zamówienia
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 2. Formy płatności
 3. Pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży
 • Procedura składania reklamacji
 • Warunki techniczne
 1. Ochrona danych osobowych
 2. Postanowienia końcowe

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy jest Legion serwis Maciej Rogulski, 01-459 Warszawa ul. Górczewska 227, NIP 5212719253, REGON 012953127.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów stacjonarnie i  za pośrednictwem witryny internetowej www.legionserwis.pl tel. 407 81 41.

Niniejszy Regulamin określa:

 • procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży,
 • zmianę i czas realizacji zamówienia,
 • prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,
 • sposoby zapłaty,
 • pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży,
 • procedurę składania reklamacji,
 • warunki techniczne
 • postanowienia końco

 2. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
 2. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną cenę. Do złożenia zamówienia konieczna jest akceptacja regulaminu i kliknięcie przycisku oznaczonego KUPUJĘ I PŁACĘ.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy.
 4. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. VII.

 

II.ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie maila na adres kontakt@legionserwis.pl.
 2. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 3. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 4. Sprzedający dostarczy Kupującemu przedmiot sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się, m.in.:
 • wiadomością e-mail, na adres kontakt@legionserwis.pl,
 • w formie pisemnej, na adres: Legion serwis Maciej Rogulski, ul. Belgradzka 12, 02-793 Warszawa.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu powinno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu należności. 
 2. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 3. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
 • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz:
 • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
 • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym.
  1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  2. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  5. Wymianie nie podlegają produkty sprowadzone na specjalne zamówienie.
  6. Wymagania względem zwracanego towaru:
   • nie może nosić śladów użytkowania – oznacza to że po otrzymaniu przesyłki możesz obejrzeć/sprawdzić zakupy w taki sposób, jakbyś robił to w sklepie stacjonarnym
   • musi być w stanie pozwalającym na dalszą odsprzedaż jako nowy/nieużywany
   • będziemy wdzięczni za zwrot towaru w oryginalnym opakowaniu oraz z oryginalnymi metkami
  1. FORMY PŁATNOŚCI

   

  1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

  (I)                przy odbiorze:

  • pobranie – firma kurierska przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego,
  • odbiór osobisty w Punkcie Odbioru Osobistego – kwota za zamówienie uiszczana jest gotówką lub kartą w momencie odbioru zamówienia w Sklepie Legion serwis Maciej Rogulski, ul. Belgradzka 12, 02-793 , Warszawa, tel. 22 407 81 41.

  (II)              system PayNow:

   (III)            system ratalny: W przypadku zakupów na raty wszelkie informacje kupujący uzyska poprzez kontakt ze sklepem (tel. 22 407 81 41 lub poprzez naszą zakładkę kontakt). Terminy zapłaty określa w tym przypadku umowa pożyczki/kredytu. Po zakupie towaru  brak złożenia wniosku ratalnego powyżej 24 godzin od zamówienia  jest automatycznie anulowane .

  (IV)            oferta sklepu internetowego nie jest tożsama z ofertą sklepu stacjonarnego: ceny produktów i usług mogą się różnić.

  1. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

   

  1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego towar nie jest dostępny może w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, odstąpić od umowy i zwrócić całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną.
  2. Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora – o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania zastępczego dowodu zakupu.
  3. Towary w dziale „Promocje” na stronie www Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.
  4. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż rowerów, wysyłanych kupującym w następującym stanie: rower zostaje złożony w kartonie w taki sposób, że odkręcone są pedały, koło i kierownica . Rower przed wysłaniem jest włożony do specjalnego, dużego, zabezpieczającego kartonu.
  • PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI
  1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
  2. Reklamacja winna być złożona na piśmie.
  3. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze sklepem, w celu ustalenia terminu wezwania kuriera po odbiór przesyłki.
  4. Reklamowany towar wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera i na koszt kupującego.
  5. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  6. Złożona reklamacja powinna zawierać kserokopię dowodu zakupu. Jeżeli kupujący zamierza skorzystać z uprawnień gwarancyjnych do reklamacji powinna zostać załączona karta gwarancyjna (o ile została dołączona do produktu). Zastosowanie się do powyższych wymogów nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, jednakże pozwoli na jej sprawniejsze rozpatrzenie.
  7. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu umożliwiającym bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  8. Reklamowany towar powinien posiadać pełne, oryginalne wyposażenie.
  9. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Opisu tego można i należy również dokonać podczas składania reklamacji z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności witryny Sklepu Internetowego.
  10. Brak wyraźnego, pisemnego zastrzeżenia przez kupującego, że korzysta on z uprawnień z tytułu rękojmi oznacza, że kupujący korzysta z uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta lub dystrybutora.
  11. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 21 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
  12. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji.

  VIII. WARUNKI TECHNICZNE

  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
  2. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  3. Włączoną obsługę Java Script,
  4. Aktywny adres e-mail.

  IX.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Klienta / Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę jako Administratora danych osobowych.
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, czy korzystania z usługi Newsletter.
  3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

  X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 lutego 2024 r.
  2. każdej zmianie Regulaminu Sklep powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
  3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
  4. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
  5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
  6. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.legionserwis.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.